Afspraken voor spelers

Kom steeds op tijd
15 minuten voor de training aanwezig en 45 minuten voor de wedstrijden. 30 min. voor de start van de
wedstrijd zijn spelers en coach klaar om de opwarming te starten.

Afwezigheid
Waarschuw je coach op voorhand als je niet kan deelnemen aan een training en/of wedstrijd.

Gekwetst
Wie gekwetst is waarschuwt zo snel mogelijk de coach, deze zal je de nodige formulieren bezorgen.

In de kleedkamers
De kleedkamers worden steeds proper achtergelaten na het omkleden en douchen.

Kledij en sporthygiëne
Op de training draag je de gepaste basketbalkledij en basketbalschoenen.

De wedstrijd
Vanaf 15 jaar dien je steeds je identiteitskaart bij te hebben op wedstrijden.
Vanaf het opwarmen tot het wedstrijdbegin blijf je bij de ploeg. Tijdens de rust wordt er na het drinken
opgewarmd voor de tweede helft.
Laat na een wedstrijd niets rondslingeren aan de spelersbank. Alle drankflesjes in de vuilnisbak

Attitude tijdens de wedstrijden
Geef geen kritiek op medespelers, coach, begeleiders, scheidsrechters…
Op de bank moedig je je ploegmaats positoef aan.
Bij time-out loop je naar de coach toe. De spelers op de bank luisteren mee!
We zijn steeds sportief ten opzichte van tegenstanders en scheidsrechters.
Beslissingen van de scheidsrechter worden niet in vraag gesteld.
Boetes en kosten die aan de club worden doorgerekend door de Provinciale Rechterlijke Raad van de
Vlaamse Basketballiga ten gevolge van onsportief gedrag voor/tijdens/na de wedstrijd van de speler zullen
verhaald worden op de speler in kwestie.

Attitude tijdens een training
Hou de ballen stil en luister aandachtig als de trainer spreekt. De trainer is verantwoordelijk voor de
training. je voert zijn opdrachten uit met 100% inzet.

Sportieve activiteiten buiten de gewone trainingen
Probeer tijdens de schoolvakanties zoveel mogelijk mee te doen aan stages, basketkampen, …

Uitrustingen
De uitrustingen worden om beurt door de ouders gewassen. De spelers zijn zelf verantwoordelijk dat hun
uitrusting in de voorziene doos zit.

Band met de club
Trainen en spelen zijn niet voldoende in een vereniging. Probeer zoveel mogelijk deel te nemen of te helpen
bij onze activiteiten: Helpen bij de bloemenverkoop, komen eten op de Breydelhamsouper, …
We verwachten ook van de spelertjes dat ze proberen regelmatig een wedstrijd van één van onze andere
jeugd -en seniorenploegen bij te wonen om deze aan te moedigen.