Afspraken voor ouders van onze leden

Kom steeds op tijd
Zorg er voor dat je kind steeds op tijd is voor trainingen (15 min op voorhand) en wedstrijden (45 minuten op voorhand)

Afwezigheid
Zorg er voor dat de coach tijdig wordt gewaarschuwd als je kind niet naar de training kan komen.

Kledij en sporthygiëne
Op de training en wedstrijden dragen de spelers steeds de gepaste basketbalkledij en basketbalschoenen.

De wedstrijd
Zorg er voor dat je kind steeds zijn of haar identiteitskaart bij zich heeft (vanaf 15 jaar)

Attitude tijdens de wedstrijden
Ouders geven tijdens de wedstrijden geen kritiek op scheidsrechters, spelertjes, tegenstanders of coaches.
We moedigen enkel onze eigen ploeg aan tijdens de wedstrijd.
Boetes en kosten die aan de club worden doorgerekend door de Provinciale Rechterlijke Raad van de
Vlaamse Basketballiga ten gevolge van onsportief gedrag voor/tijdens/na de wedstrijd van de toeschouwers
zullen verhaald worden op de toeschouwers in kwestie.

Sportieve activiteiten buiten de gewone trainingen
Probeer je kind te stimuleren om zoveel mogelijk deel te nemen aan basketkampen, stages, … in de
schoolvakanties.

Uitrustingen
De uitrustingen worden om beurt door de ouders gewassen.
De spelers zijn zelf verantwoordelijk dat hun uitrusting in de voorziene doos zit.
Zorg er voor dat de uitrustingen net zijn tegen de volgende wedstrijd.

Band met de club
Probeer als ouder deel te nemen aan de diverse clubactiviteiten (Breydelhamsouper, Kaas -en Wijnavond, …).
Zonder een ruime aanwezigheid op deze activiteiten is het moeilijk om een financieel gezonde club te runnen.
Probeer ook regelmatig aanwezig te zijn op een wedstrijd van de andere jeugdploegen en seniorenploegen om ook deze eens aan te moedigen.