Afspraken voor coaches

Kom steeds op tijd, zowel op training als op een wedstrijd
Dit is 15 min voor de start van de training en 45 min voor de wedstrijd (uit en thuis) aanwezig in de zaal.
De trainer zorgt er voor dat de opwarming (30 minuten op voorhand) georganiseerd verloopt.
Voor wedstrijden op verplaatsing zorgt de coach dat het vervoer georganiseerd is.

Sportief
Zorg er voor dat je trainingen gestructureerd zijn en dat je werkt naar bepaalde, leeftijdsgebonden en niveauafhankelijke doelstellingen.
Zorg er voor dat je spelers weten wat deze doelstellingen zijn en probeer deze samen met hen te bereiken.

Vervanging trainingen en wedstrijden
Indien je geen training kan geven of een wedstrijd coachen, zoek dan tijdig (zeker een week op voorhand) een andere coach die je kan vervangen.
Indien dit niet lukt stel je Jan in kennis die verder naar een oplossing zoekt. Wanneer een coach door hoogdringendheid geen training kan geven verwittig je de coach die voor jou training geeft of licht je Jan in. Je probeert zoveel mogelijk spelertjes te verwittigen dat de training niet door gaat.

Houding
Jij bent verantwoordelijk voor het gedrag van je spelers. Leer hen een gezonde en sportieve houding aan.
Geef zelf ook het goede voorbeeld door een steeds positieve en aanmoedigende houding. Spelers worden steeds respectvol aangesproken.
Conflicten worden meteen uitgepraat. Iedere wedstrijd en training wordt positief afgesloten.
De coach zorgt er voor dat na een training/wedstrijd de ballen en het trainingsmateriaal op hun plaats liggen.
De coach zorgt er voor dat de spelers de kleedkamers proberen achterlaten.

Tijdens een wedstrijd
De coach geeft het goede voorbeeld inzake volgende handelingen:

  • Scheidsrechters en tafelofficials worden gegroet voor de wedstrijd.
  • Iedereen op de bank is steeds positief en moedigt de spelers op het terrein aan.
  • De wedstrijdbank wordt proper achtergelaten na de wedstrijd.
  • Na de wedstrijd geven we de scheidsrechters en tegenstrevers een hand.
  • Beslissingen van de scheidsrechters worden niet aangevochten.

Alle spelers komen tijdens een wedstrijd op het terrein.
Bij de jongere jeugdploegen (microben-miniemen) wordt er ontwikkelingsgericht gewerkt en spelen alle spelers ongeveer evenveel.
Bij cadetten en juniors kan hier (licht) worden van afgeweken en meer resultaatgericht worden gewerkt.
Dit echter zonder uit het oog te verliezen dat inzet en trainingsaanwezigheid garant zouden moeten zijn voor voldoende speelgelegenheid.
Boetes en kosten die aan de club worden doorgerekend door de Provinciale Rechterlijke Raad van de Vlaamse Basketballiga ten gevolge van onsportief gedrag voor/tijdens/na de wedstrijd van de coach zullen verhaald worden op de coach in kwestie.

Sportieve doelstellingen
We streven er naar om spelers op te leiden met goede basisfundamentals die deze kunnen toepassen in wedstrijdsituaties.
Elke speler zou alle fundamentals moeten bezitten, er wordt dus bij de jongere jeugdploegen niet spotspecifiek opgeleid.
We stellen de teamspirit van de ploeg prioritair. Stimuleer jeugdspelers deel te nemen aan diverse trainingskampen in de vakanties.

Activiteiten.
Stimuleer de spelers om te helpen bij activiteiten die door het bestuur georganiseerd worden (o.a. bloemenverkoop).
Werk ook zelf mee bij deze activiteiten. Stimuleer hen ook om met hun ouders deel te nemen aan de andere activiteiten
(Kaas & Wijnavond, …)