Lidgeld seizoen 2021-2022

Overzicht van het lidgeld voor seizoen 2021-2022:

We doen als club onze uiterste best om het lidgeld zo laag mogelijk te houden omdat we het heel belangrijk vinden dat iedereen kan sporten en dat het financiële geen belemmering mag zijn.

Vele clubs trekken het lidgeld in deze coronatijden noodgedwongen op volgend seizoen. Wij hebben er bewust voor gekozen om dit niet te doen en houden het lidgeld op 280 euro. 

Het is natuurlijk essentieel om de club financieel gezond te houden en we hopen dan ook volgend seizoen massaal op jullie steun te mogen rekenen bij acties die we zullen op touw zetten.

De leden die dit jaar ook lid waren bieden we, zoals vooraf aangekondigd, een coronacompensatie toe.  Deze compensatie bedraagt 110  euro.

Deze leden moeten dus volgend seizoen slechts 280 euro – 110 euro = 170 euro storten.

We willen graag benadrukken dat we beduidend minder lidgeld vragen dan de ons omringende basketclubs en dat we ons uiterste best doen om het lidgeld zo laag mogelijk te houden.
Sommige leden hebben al aangegeven hun coronakorting niet te zullen opnemen om de club financieel te steunen in deze moeilijke tijden voor sportclubs, waarvoor dank!!
Wil je dat ook doen? Dat wordt natuurlijk bijzonder gewaardeerd.  Stort dan het volledige bedrag van het lidgeld zonder aftrok van je coronacompensatie.

We zijn er ons van bewust dat dit niet voor iedereen evident is om dit bedrag in 1 keer te storten. Daarom zijn er betalingsmodaliteiten beschikbaar. Wil je graag een gespreide betaling aanvragen, neem dan contact op met de penningmeester door een mailtje te sturen naar alex.debouverie@outlook.be.

We willen jullie ook graag geruststellen. Indien (let’s hope not!) er tijdens het komende basketseizoen een nieuwe coronagolf zich zou voordoen en een nieuwe lockdown noodzakelijk zou zijn (overmacht waarbij trainingen en wedstrijden uitzonderlijk meer dan 1 maand niet kunnen doorgaan), dan zal dit verrekend worden en dit bedrag zal dan afgetrokken worden van het inschrijvingsgeld het daaropvolgende seizoen.

Voor 2de kind of volgende speler per gezin telkens – 20 euro.

Mogen we vriendelijk vragen om het lidgeld voor volgend seizoen te storten voor 1 juli 2021 op rekeningnummer van BBC Wildcats Gavere BE46 0682 1115 0536 met vermelding naam speler en ploeg. Alvast bedankt om dit zo snel mogelijk in orde te brengen!
Dit jaar is het echt belangrijk dat iedereen zich aan deze deadline houdt!

Tegemoetkomingen:
De meeste mutualiteiten geven een tegemoetkoming bij de inschrijving in een sportclub. Aarzel niet het aanvraag-formulier van uw mutualiteit ingevuld mee te brengen naar een van onze activiteiten. Wij voorzien het document van de juiste stempel en gegevens, zodat u van deze tegemoetkoming kan genieten.

Hieronder enkele links van diverse mutualiteiten:

Bond Moyson: https://www.bondmoyson.be/ovl/voordelen-advies/terugbetalingen-ledenvoordelen/terugbetalingen-voordelen/vrije-tijd/sport/Pages/Sportvoordeel.aspx
CM: https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/vakantie-en-vrije-tijd/sport/sportvereniging
LM: http://www.lm.be/Oost-Vlaanderen/Rubrieken/Voordelen-en-diensten/Sport-en-beweging/Sportprikkel/Pages/sportprikkel.aspx
OZ: https://www.oz.be/vitaliteit/voordelen/fitness-sportclub
VNZ: https://www.vnz.be/voordelen-terugbetalingen/sport-fitnessclub/